Innael

82 teksty – auto­rem jest In­nael.

Marzenie

Jakże tu głucho ja­koś tak
Pus­to i mgliście
Gdy wspo­minam te chwi­le jak
Byłeś Ty plus Ja i zamaszyście
Marze­niami wymachiwaliśmy
Łat­wo­wier­nie pełni złudzeń

Tak in­ny świat po wielu dniach
Miesiącach i la­tach zapatrzenia

Nie myślałam nig­dy upo­jona w snach
Że ulękniona i słaba doz­nam ukojenia
W de­likat­nym wiat­ru po­wiewie i pragnieniu
W wyob­raźni zrodzonym
Nie mówiąc jaźni od­chodzę z przekąsem
W okam­gnieniu, by utonąć
W marze­niu spełnionym. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 września 2017, 23:10

* * *

Uj­rzałeś słońce
Płynące w ra­mionach obłoków mdlejących
W je­go płomieniach niena­macal­nych dłonią.
Spojrzałeś,
A tam cud is­krzący pośród mgieł porannych
Nad po­laną otu­loną szczy­tami Beskidu
Śpiewa pieśń ser­cu bliską, a tak odległą.
Słyszysz
Wiat­ru szem­rze­nie nad rosą rozproszoną
Przez barw pa­letę nieuchwytną,
A jakże pragnącą być dos­trzeżoną wśród traw.
Roz­wiałeś pustkę…
W chwi­li ulot­nej ujarzmił cię spokój
Swym ciepłem i skrom­nością jakże utęsknioną.
Utonęła mgła.
Mżaw­ka na li­cach, wziąłeś chustkę,
A obok ja 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 29 listopada 2014, 22:45

* * *

Pul­su­je ryt­micznie życie,
Choć często nie w takt,
Na przekór
Przez płot przes­koczy, gdy
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 października 2014, 22:41

Niebieskie migdały

Na te­raz Cię kocham
Nieokiełzna­nie poz­naję
ciała zakątki i szlocham bo kocham
tak moc­no na zabój
Na te­raz Cię kocham
I na jutro
Rozpływam się w morzu łez
Leżę na tratwie
Roz­wi­jam żag­le też
Na te­raz Cię kocham
I na zawsze
Kołyszę się wśród puszys­tych chmur
A Ty ze mną bo
Nie lu­bisz słuchać bzdur
Że niebies­kie mig­dały to dno
rozkojarzenia
Na te­raz Cię kocham
Na jutro
i Na zawsze
połącze­ni przez niebo i bu­janie w obłokach 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 sierpnia 2014, 00:27

* * *

Uniesiona nad przes­trze­nią niebieską
Ulatuję
nad ok­ruchy ziemi
Niesiona przez twe na­miętne słowa
Ulatuję
nad wspom­nieniami złemi

Ty
Je­dyny trzy­masz me serce
w ramionach
w tros­kli­wym i ciepłym objęciu
Tu­lisz do snu

Ty
Je­dyny ukochany
aż tak
Omiatasz war­ga­mi mój ru­miany policzek
a ten bled­nie z onieśmielenia
I znów płonie

Ty
Przy mnie
We mnie
U bo­ku Nieskończoności

Razem 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 1 czerwca 2014, 15:23

* * *

Dźwięk tłuczo­nego szkła
w ciem­nej przestrzeni
się mieni wśród krzy­ku niemego
nieogarniętego
a niemożli­wość spełnia się
i ptak bez skrzy­deł uno­si na wietrze

O dzięki Ci, Nieodgadniony 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 kwietnia 2014, 22:21

* * *

Kimże ty jes­teś nat­chniony przez wiatr
Liściu sta­rego klonu
Kimże jesteś
W mej dłoni spoczy­wasz pomięty
Gdy wyob­raźnią błądzę da­leko po­za horyzont

Całując zwilżone war­gi i skórę
Nieco chłodną
Chłonę barwę Je­go zapachu
Jak rze­ka porywistego
I Kocham

Tak po prostu 

erotyk
zebrał 9 fiszek • 11 kwietnia 2014, 00:13

* * *

Leżysz w ra­mionach mych zamknięty
Pochłonięty wo­nią ryt­mu serca
Jakże ona pachnie niespodzianie
Jakże niep­rze­widy­wal­ne jest jej granie
Skąpa­ne w naszych ciałach

Obej­mu­jesz mo­je płuco
Od­dech tra­ci w na­miętnym uniesieniu
I kłócą się
Zes­po­lone do­tychczas pier­si o to
Którą war­ga­mi swy­mi omieciesz

Do­tykasz ner­ki i dwunastnicy
Będąc we mnie całym sobą
Miażdzysz ryt­micznie me uda sponiewierane
Całując i szep­cząc do ucha
miłos­ne zaklęcia 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 2 kwietnia 2014, 21:24

* * *

Epi­lep­tyczne zda­nia łuna przysłania
Oświet­lająca mrok wewnątrz duszy
To ko­niec ka­tuszy, pomyśl
jak źle by­wało, a te­raz uśmie­chem uracz
swa twarz udręczoną

Niech miłym wspom­nieniem te­raz będzie cierpienie,
a marze­nie nie­chaj zstąpi na rzeczywistość

Po­kochaj to, co ofiaro­wał ci On,
choc mo­ze to nic, niewiele, wszystko-
zaw­sze coś

w prezencie

do niesienia w ciężkiej wa­liz­ce doświadczeń 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 7 marca 2014, 13:05

* * *

Mój królewiczu
W bry­lan­cie skąpany
Od­wróć wzrok
Bo
Ściana miażdży mnie
Przyg­niata do zim­nej posadzki_

_Nie pat­rz najdroższy
Na me cierpienie
Od­wróć swe oczy zakochane
W tej co upadła

Ja
Pow­stała z grzechu
Po­wołujące­go mój byt
Ja
Krucha
Sprzeczności pełna

Niech popłynie krew
Po policzku
Za­miast łez

Bólu
Żegnaj
Mój królewiczu

Kocham Cię 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 lutego 2014, 22:29

Innael

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Innael

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

27 września 2017, 14:47Cris sko­men­to­wał tek­st Marzenie

26 września 2017, 23:41Innael sko­men­to­wał tek­st ***

26 września 2017, 23:10Innael do­dał no­wy tek­st Marzenie

30 listopada 2014, 23:35Innael sko­men­to­wał tek­st Ujrzałeś słońce Płynące w ra­mionach [...]

29 listopada 2014, 22:55krysta sko­men­to­wał tek­st Ujrzałeś słońce Płynące w ra­mionach [...]

29 listopada 2014, 22:45Innael do­dał no­wy tek­st Ujrzałeś słońce Płynące w ra­mionach [...]

23 października 2014, 22:41Innael do­dał no­wy tek­st Pulsuje ryt­micznie życie, Choć często [...]

7 sierpnia 2014, 01:10hchknight sko­men­to­wał tek­st Niebieskie mig­dały

7 sierpnia 2014, 00:28Innael sko­men­to­wał tek­st Tęsknota

7 sierpnia 2014, 00:27Innael do­dał no­wy tek­st Niebieskie mig­dały